Monday, July 28, 2014

༸སྐྱབས་རྗེ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གནད་བསྡུས།༄༅། །དེ་ཡང་རང་ཅག་ལས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་ཞུས་ན་སྐྱབས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། རྒྱལ་བ་གཤེན་གྱི་འབྱུང་ ༣༠༡ བོད་ས་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༩ ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་མདོ་སྨད་ཤར་ཁོག་ཏུ་ལྗོངས་ལྡོང་ཚང་ཞེས་པའི་དུད་ཁྱིམ་ཆེན་པོ་དེར་ཡབ་ལྗོངས་ལྡོང་རྒྱལ་ལོ་དང་ཡུམ་བར་རོང་བཟའ་མཚོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་མཚན་ལ་བླ་མ་ཐར་ཞེས་གསོལ།

Monday, April 14, 2014

མཆོད་སྤྲིན་གཏེར་གྱི་ཚོམ་བུ།


ཨ་ལགས་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སྟོན་དང་བསྟུན་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན།
བོན་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་གདོད་མའི་ཀློང་ཡངས་ནས།།
མ་འགག་རང་གསལ་རྫོགས་པའི་དཔལ་ཤར་ཏེ།།
གཉིས་མེད་རྩལ་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར་རོལ་བ།།
དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་གུས་པས་འདུད།།                        

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། (༡༩༦༠༌༌༌༢༠༡༦)

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་གྱི་ལས་ཡུན་དང་། ལོ་ཚིགས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་བཅས།